Demo
Divers Alert Network (DAN)

Divers Alert Network (DAN)

Voor actuele opleidingen van DAN en haar data en prijzen klik je HIER

DAN staat voor "Divers Alert Netwerk" en bied opleidingen aan op het gebied van (duik)ongevallen en het op de juiste wijze te hulp komen.

Bij Newdivers zit je goed v.w.b. de meest gangbare DAN opleidingen, we benoemen ze hieronder:

BLS= Basic Life Support (reanimatie)
First Aid = (E.H.B.O)
AED = (Automatische Externe Defibrillator)
Oxy First Aid = (zuurstof eerste hulp bij duikongevallen) medische behandeling met zuivere zuurstof , o.a. erg belangrijk bij (duik)ongevallen, hartfalen, longverwondingen, astma etc.
O2 = In deze cursus leer je veilig te handelen met zuurstof bij (duik)ongevallen
ADV O2= (Advanced oxygen first aid for diving injuries). In deze cursus leer je ook om te reanimeren met een ambu ballon en automaat
NEURO= (Neurological Assesment for Divers) neurologisch vooronderzoek tbv de naderende eerste hulp (ambulance)
HMLI = First aid Hazardous Marine Life Injuries (het herkennen en behandelen van beten, steken en verwondingen van en door gevaarlijke zee dierleven zoals bv koralen, slangen, kwallen, haaien, octopussen, enz.
Paediatric Care = Care for children waarin je getraind word hoe te handelen bij kinderen zoals werken met de AED, leren reanimeren zoals beademen en compressies geven, een groot verschil met volwassenen.

 

 

  DAN BLS (Basic Life Support)

DAN OXY FA

Deze cursus, is een beginnersopleiding om het algemene duik- (en gekwalificeerd niet-duik) publiek te trainen om duikgerelateerde verwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er contact wordt opgenomen met de lokale ambulancedienst en / of er gezorgd wordt voor vervoer naar de dichtstbijzijnde kliniek.

 

O2 Ox first aid

Deze cursus traint niet duikers en professionele hulpverleners (zoals kustwacht) om bijna verdrinking- / onderdompelingincidenten en andere medische waterongevallen te herkennen en levensreddend te handelen met ondermeer het gebruik van zuurstof.

DAN HMLI Hazard Marine Life Injuries

DAN NEURO logical  Assesments for Divers

Tijdens deze cursus leer je hoe een neurologisch onderzoek op een vermoedelijk gewonde duiker uitgevoerd wordt.
De verkregen informatie kan helpen om de duiker te overtuigen van het nut van eerste hulp met zuurstof en helpt de duikarts bij het bepalen van de meest geschikte behandeling

 

PADI Duikopleidingen

Uitdagend & persoonlijk

Neem contact met ons op

Naam 
Email 
Bericht 
    
 
PADI Certified

PADI Certified

Newdivers voor al uw PADI-gecertificeerde duikopleidingen.

DAN Europe

DAN Europe

Wij zijn aangesloten bij DAN-Europe.